Missä me Lastuna ollaan nyt ja missä halutaan olla tulevaisuudessa?

17.01.2023
Lapin Yliopisto
Lapin Yliopisto

Kuva: Ville Rinne, 2021


Lastun uusi hallitus istui tänään alas ja mietti mikä on Lastun nykytilanne ja missä me voitaisiin olla tulevaisuudessa. Tunnelma oli välillä innostunut, välillä väsynyt ja välillä taas naurettiin kippurassa. Tässä kuitenkin järkevänä koosteena se, mitä me mietitään Lastusta just nyt.


Kävimme läpi omia kokemuksiamme fukseina ja toisen vuoden opiskelijoina, ja mietimme miltä Lastulaisuus näyttää tänä päivänä. 

Esiin nousivat seuraavat haasteet:

  • Olemme pieni ainejärjestö, ja jäämme usein muiden ainejärjestöjen varjoon. Fukseja aloittaa vuosittain alle 50, mikä aiheuttaa haasteita esimerkiksi fuksitapahtumien järjestämisen kanssa
  • Lastun yhteisöllisyys ja sitä kautta identiteetti on kärsinyt mm. korona-ajan jälkeen. Eri vuosikurssien opiskelijat eivät juurikaan näe toisiaan ja vuosikurssien välinen kanssakäyminen on vähäistä
  • Lastulaisten osallistuminen tapahtumiin on ollut heikkoa ja tapahtumia on jouduttu perumaan. Tapahtumien järjestäminen on ollut myös haastavaa, koska osallistujamäärän arviointi on ollu vaikeaa.
  • Sponsoreita ja yhteistyötahoja on tällä hetkellä niukasti mm. haalariyhteistyön tai tapahtumien suhteen

Näiden haasteiden pohjalta nostimme esiin seuraavia mietintöjä:

  • Miten saamme jäsenistöä aktivoitumaan ja osallistumaan tapahtumiin
  • Millaisia tapahtumia haluamme järjestää, jotta tapahtumat olisivat houkuttelevia ja jäsenemme haluaisivat osallistua niihin
  • Miten voimme tehdä hallitustyöskentelyä laadukkaasti ja osaavasti, jotta voimme taata Lastulle toimivan hallituksen
  • Miten turvaamme Lastun toiminnan mm. rahoituksen ja sponsoroinnin suhteen. Miten ja mistä voisimme hankkia uusia sponsoreita ja/tai yhteistyökumppaneita?


(Teksti jatkuu kuvan jälkeen)

Rovaniemen Lastu ry
Rovaniemen Lastu ry

Miltä näyttää Lastun vuosi 2023?Lastun vuoden 2023 toimintasuunnitelmassa lukee seuraavasti:

"Vuonna 2023 ainejärjestö keskittyy päätehtäviensä mukaisesti edunvalvontaan sekä tapahtumien monipuoliseen järjestämiseen. Aktiivisella ja monipuolisella, jäsenistön toiveita huomioivalla toiminnalla pyritään rakentamaan yhteisöllisyyttä ja tukemaan jäsenten kokonaisvaltaista hyvinvointia. "

Päätehtäviemme ja yllämainittujen mietintöjen pohjalta tiivistimme hallituksen arvot seuraavaan kolmeen pääteeman, joihin haluamme erityisesti keskittyä vuoden 2023 aikana:


1. Työelämä

Viime vuoden teemana nousi esiin hyvinvointi sekä mielenterveys  ja elimme vielä koronan jälkeistä aikaa. Haluamme tänä vuonna virallisesti jättää koronan taaksemme ja siirtää katseemme tulevaan ja uusiin aiheisiin. 

Haluamme aktivoida työelämäteemoja niin yhteistyössä Specian kuin SKOL:in kanssa, mutta myös järjestelmällä omia työelämätapahtumia.  Tavoitteenamme on lisätä jäseniemme  tietoja ja taitoja työelämästä ja mahdollisista urapoluista kasvatustieteilijänä.

Yritämme aktivoida myös Lastun alumnitoimintaa esimerkiksi alumnitarinoiden muodossa.

Työelämäteemaan liittyy vahvasti myös hallitustyöskentely, koska se antaa erinomaista kokemusta luottamustoiminnasta vahvistaa esimerkiksi projektinhallintataitoja.  Haluamme tuoda esiin paremmin ainejärjestön toimintaa ja hallituksen työskentelyä, jotta se näyttäytyisi mielenkiintoisena ja houkuttelevana toimintana suuremmalle osalle jäseniämme. 

Hallitus- ja ainejärjestötoiminta on hyvää aikaa harjoitella yhdessä onnistumisten ja virheiden kautta tulevaa työelämäämme varten.


2. Yhdessä uuden luominen

Meidän tulee yhdessä arvioida Rovaniemen Lastu ry:n nykyistä toimintaa kriittisesti.  Onko jotain asioita tai toimintatapoja, joita voimme jättää taaksemme? Mikä on hyvää tai mikä vaatii kehitettävää?

Meidän tulee myös laittaa tapahtumamme ja perinteemme tarkastelun alle. Onko joitain tapahtumia, joita voisimme uudistaa tai tuoda tälle uudelle ajalle? Tiedostamme esimerkiksi sen, että suurin osa opiskelijatapahtumista edelleen pohjautuu alkoholiin, vaikka enenevissä määrin juominen vähentyy. Miten voimme toteuttaa tapahtumia, niin että ne palvelevat laajempaa yleisöä eikä tapahtumien pohjana olisi aina vaikkapa baarikierros. 

Miten voimme yhdessä luoda uutta ja modernimpaa Rovaniemen Lastua?


3. Hauskuus

Edellä olevat pohdinnat saattavat tuntua vakavilta ja raskailta, mutta haluamme, että toiminnan ytimessä on silti hauskuuus. 

Yliopistoelämä on elämämme parasta aikaa juuri nyt ja olisi mahtavaa jos voisimme kaikki toteuttaa sitä pieni pilke silmäkulmassa.

Kaiken ei kuulu aina olla hauskaa, ja opinnot saattavat olla välillä rankkoja. Ainejärjestömme päätehtävänä on kuitenkin rakentaa yhteisöllisyyttä ja tukea jäsentemme kokonaisvaltaista hyvinvointia. Yrittäkäämme siis pitää hauskuus mukana niin hallitustoiminnassa kuin opinnoissamme. 

Hyvinvointia on helppo alkaa rakentamaan yhteisöllisyyden ja naurun kautta. Järjestämällä tapahtumia, joissa jäsenemme pääsevät tapaamaan toisiaan ja pitämään hauskaa yhdessä, toteutamme Rovaniemen Lastun ydintehtävää.

Nauru päivässä pitää kuoleman loitolla kunnes kuolet. 

4. Näkyvyys ja Lastun brändäys

Haluamme, että vuonna 2023 Rovaniemen Lastu ry näkyy ja kuuluu! 

Laitamme paukkuja sosiaaliseen mediaan, päivitämme verkkosivumme tälle vuosikymmenelle ja vahvistamme Lastun brändiä.  Pyrimme saamaan Lastua näkyviin hieman jokaisen nurkan takana.  Lastu täyttää 40-vuotta ensi vuonna ja haluamme nostaa rakkaan, keski-ikäisen ainejärjestömme ansaitsemaansa valokeilaan. 

*********


Meillä ei ole  heti vastauksia tai valmiita tapahtumia kaikkeen saati nopeita ratkaisuja. Haluamme kuitenkin luoda kestävän pohjan Lastun tämän vuoden toiminnalle että tulevien vuosien hallituksille. Lähdemme rakentamaan Lastun vuotta 2023 näiden arvojen mukaan ja toivomme, että tämä herätti teissä jotain tunteita. Jossain luki, että jos kukaan ei suutu, mikään ei muutu. Jos siis joku suuttuu lukiessaan tätä tekstiä, otamme sen positiivisena merkkinä. Vaikka et olisikaan suuttunut, kiitos kuitenkin, että jaksoit lukea tänne asti.


Vielä loppuun:

Me hallituksessa pystytään suunnittelemaan ja toteuttamaan tiettyyn pisteeseen asti, mutta myös teillä Lastulaiset on tärkeä rooli ainejärjestössämme.  Te olette juuri se syy, miksi me ollaan olemassa ja miksi hallitus pyörii.  Olkaa aktiivisia ja olkaa kiinnostuneita. Pitäkää yllä Lastulaisuutta ja laittakaa haalarit päälle usein ja ylpeästi ja tulkaa mukaan tapahtumiin!

Rovaniemen katukuva kaipaa lisää Lastun oransseja haalareita.


Rovaniemen Lastu ry:n hallituksen puolesta

Johanna Rasila, viestintä- ja Specia- vastaava