Edunvalvonta


Edunvalvonta pähkinänkuoressa


Mikä on edunvalvonta?

Lastun päätehtävä on valvoa jäsentensä etuja. Tehtävänämme on pitää huoli siitä, että opiskelijoiden ääni saadaan kuuluviin, kun yliopistossa tai tiedekunnassamme tehdään päätöksiä. Lastun hallituksessa toimii kaksi erikseen nimitettyä edunvalvontavastaavaa, joiden päävastuualueeseen kuuluu huolehtia, että opiskelijoiden asiat ovat kunnossa. Toimintamme kautta haluamme taata jokaiselle opiskelijalle hyvän ja oikeudenmukaisen opiskeluympäristön, jossa kaikilla on mukava olla.

Miten edunvalvonta tapahtuu?

Lastun edunvalvojat tekevät aktiivisesti töitä, joka viikko. Edunvalvojat osallistuvat muun muassa edunvalvontajaoston kokouksiin noin kolmen viikon välein. Näin pyrimme takaamaan sen, että opiskelijoidemme ääni saadaan kuuluviin myös korkeammalla tasolla. Lisäksi edunvalvontavastaavat järjestävät edunvalvonta-aiheisia tapahtumia sekä keräävät säännöllisesti palautetta esimerkiksi opintojen sujuvuudesta ja Lastun toiminnasta. Palautteiden, ehdotusten ja pyyntöjen avulla edunvalvontavastaavat vievät asioita eteenpäin Lastun hallituksessa, tiedekunnassa, edunvalvontajaoston kokouksissa ja muissa palautekeskusteluissa. Käsittelemme saamamme viestit aina asianmukaisesti ja luottamuksellisesti.

Lastun hallituksen edunvalvontavastaavien lisäksi, edunvalvontaa toteuttavat Lapin yliopiston ylioppilaskunta (LYY) sekä yliopiston hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit. Hallopedit valitaan yhden/kahden vuoden välein, riippuen tehtävästä ja valinnan tekee Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto. Hallopedien tehtävänä on viedä opiskelijoiden kanta ja näkemykset yliopiston ja tiedekunnan korkeisiin päättäviin elimiin (tiedekuntaneuvostoon ja yliopistokollegioon), ja näin vaikuttaa opiskelijoiden asioihin.

Lisää tietoa LYY:n edunvalvonnasta


Opiskelijan rooli edunvalvonnan edistämisessä


Lastu on aktiivisesti mukana yliopiston toiminnassa ja seuraamme jatkuvasti tapahtuvaa päätöksentekoa. Kuitenkaan emme kykene aina huomaamaan kaikkia edunvalvonnan piiriin liittyviä asioita, jonka vuoksi opiskelijoiden apu on meille hyvin tärkeää. 


Jos sinulla on siis jotain huomautettavaa yliopistoon liittyvissä asioissa, esimerkiksi opiskeluun, kursseihin, suorituksiin, tiedonkulkuun, oikeudenmukaisuuteen ja niin edelleen, pyydämme teitä kääntymään heti hallituksen edunvalvojien puoleen. Näin asia saadaan hoidettua kuntoon yhdessä!


Opiskelijan ohjaus, hyvinvointi ja Lapin yliopiston hyvinvointityöryhmä: 

https://www.ulapland.fi/FI/Opiskelu/Ohjaus-ja-hyvinvointi

Kasvatustieteiden kuraattoripalvelut:                                                          

https://www.ulapland.fi/FI/Opiskelu/Ohjaus-ja-hyvinvointi/Tukea-arkeen-ja-hyvinvointiin

Hyvinvoinnin ja terveyden tukena:                                                                                                           

https://www.yths.fi/

Opiskelijoiden mielenterveyttä  ja  opiskelukykyä edistävä järjestö Nyyti ry:                                       

https://www.nyyti.fi/

Rovaniemen seurakunta opiskelijoille ja nuorille aikuisille:                      

https://www.rovaniemenseurakunta.fi/tule-mukaan/opiskelijat-ja-nuoret-aikuiset
Edunvalvonta


Edunvalvonta pähkinänkuoressa


Mikä on edunvalvonta?

Lastun päätehtävä on valvoa jäsentensä etuja. Tehtävänämme on pitää huoli siitä, että opiskelijoiden ääni saadaan kuuluviin, kun yliopistossa tai tiedekunnassamme tehdään päätöksiä. Lastun hallituksessa toimii kaksi erikseen nimitettyä edunvalvontavastaavaa, joiden päävastuualueeseen kuuluu huolehtia, että opiskelijoiden asiat ovat kunnossa. Toimintamme kautta haluamme taata jokaiselle opiskelijalle hyvän ja oikeudenmukaisen opiskeluympäristön, jossa kaikilla on mukava olla.

Miten edunvalvonta tapahtuu?


Edunvalvojat 2021


Lastun edunvalvojina toimii vuonna 2021 Aurora Partti ja Amanda Pösö. He ovat apunasi huolehtimassa siitä, että opiskelijoiden oikeudet ja edut toteutuvat!
Rovaniemen Lastu Ry

           Yliopistonkatu 8

           96300 Rovaniemi