Edunvalvonta

Lastun edunvalvonta 2023

Edunvalvojina toimikautena 2023 toimivat Helmi Jokinen ja Lotta Romberg.
Edunvalvonta pähkinänkuoressa


Mikä on edunvalvonta?

Lastun yhtenä päätehtävänä on valvoa jäsentensä etuja. Tehtävänämme on pitää huoli siitä, että opiskelijoiden ääni saadaan kuuluviin, kun yliopistossa tai tiedekunnassamme tehdään päätöksiä. Lastun hallituksessa toimii kaksi erikseen nimitettyä edunvalvontavastaavaa, joiden päävastuualueeseen kuuluu huolehtia, että opiskelijoiden asiat ovat kunnossa. Toimintamme kautta haluamme taata jokaiselle opiskelijalle hyvän ja oikeudenmukaisen opiskeluympäristön, jossa kaikilla on mukava olla.

Miten edunvalvonta tapahtuu?

Lastun edunvalvojat tekevät aktiivisesti töitä, joka viikko. Edunvalvojat osallistuvat muun muassa opintotoimikunnan kokouksiin noin kolmen viikon välein. Näin pyrimme takaamaan sen, että opiskelijoidemme ääni saadaan kuuluviin myös korkeammalla tasolla. Lisäksi edunvalvontavastaavat järjestävät edunvalvonta-aiheisia tapahtumia sekä keräävät säännöllisesti palautetta esimerkiksi opintojen sujuvuudesta ja Lastun toiminnasta. Palautteiden, ehdotusten ja pyyntöjen avulla edunvalvontavastaavat vievät asioita eteenpäin Lastun hallituksessa, tiedekunnassa, opintotoimikunnan kokouksissa ja muissa palautekeskusteluissa. Käsittelemme saamamme viestit aina asianmukaisesti ja luottamuksellisesti.

Lastun hallituksen edunvalvontavastaavien lisäksi, edunvalvontaa toteuttavat Lapin yliopiston ylioppilaskunta (LYY) sekä yliopiston hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit. Hallopedit valitaan yhden/kahden vuoden välein, riippuen tehtävästä ja valinnan tekee Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto. Hallopedien tehtävänä on viedä opiskelijoiden kanta ja näkemykset yliopiston ja tiedekunnan korkeisiin päättäviin elimiin (tiedekuntaneuvostoon ja yliopistokollegioon), ja näin vaikuttaa opiskelijoiden asioihin.

Lisää tietoa LYY:n edunvalvonnasta löydät täältä.


Opiskelijan rooli edunvalvonnan edistämisessä?

Lastu on aktiivisesti mukana yliopiston toiminnassa ja seuraamme jatkuvasti yliopiston piirissä tapahtuvaa päätöksentekoa. Kuitenkaan emme kykene aina huomaamaan kaikkia edunvalvonnan piiriin liittyviä asioita, jonka vuoksi opiskelijoiden apu on meille hyvin tärkeää. Jos sinulla on siis jotain huomautettavaa yliopistoon liittyvissä asioissa, esimerkiksi opiskeluun, kursseihin, suorituksiin, tiedonkulkuun, oikeudenmukaisuuteen ja niin edelleen, pyydämme teitä kääntymään heti hallituksen edunvalvojien puoleen. Näin asia saadaan hoidettua kuntoon yhdessä!


Opiskelijan hyvinvointia tukevia linkkejä:

Opiskelijan ohjaus, hyvinvointi ja Lapin yliopiston hyvinvointityöryhmä 

Kasvatustieteiden kuraattoripalvelut 

Hyvinvoinnin ja terveyden tukena

Opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä järjestö Nyyti ry 

Rovaniemen seurakunta opiskelijoille ja nuorille aikuisille
Rovaniemen Lastu Ry

           Yliopistonkatu 8

           96300 Rovaniemi